Arbeitskreis Washington

Arbeitskreissprecher:

 

VDBIO_Sprecher_AK_Washington_S_Djumena

Dr. Sascha Djumena

The World Bank Group, 1818 H. Street N.W., Washington DC 20433

Telefon +1 202 473 8146,

E-Mail